Venlogie III 08-12-2018

 

Afgelopen weekend was Venlogie III op bezoek bij het Limburgs Schutterij Museum. Een van de cursisten heeft deze kleurrijke foto's genomen op deze mooie en interessante ochtend. Komende zaterdag staan de laatste lezingen op het programma en ook de feestelijke uitreiking!

 

Fotocredits: Jack Meurs

 

VENNELON

Op 10-11-2018 organiseerde het Vennelon-team hun eerste lezing met als thema: St. Martinus, de kerk en Sintermerte, het volksfeest. Altijd spannend zo’n eerste lezing. Zal alles goed gaan, is de opkomst goed?

Nou, de opkomst was overweldigend!!! We waren met een kleine 50 personen aanwezig.

Nadat Henk de Boer, namens de Venlo Academie, iedereen welkom had geheten, gaf hij het woord aan onze voorzitter, Bart Derkx. Hij introduceerde de overige leden en gaf een kleine uitleg over Vennelon en waar we voor staan. Vervolgens gaf hij het woord aan de spreker van die middag: Albert Lamberts.

 

Albert leidde ons rond de kerk en sprak uitvoering over het ontstaan van de St. Martinuskerk, van zaalkerkje omstreeks het jaar 760 tot de kerk wat het nu is. Vervolgens nam hij ons mee naar de doopkapel, waar hij een uitvoering betoog hield over Sintermerte, over wie hij was en hoe hij uiteindelijk bisschop is geworden.

Daarna nam hij ons mee naar het recent opgebroken graf van de bisschop van Hoensbroek en gaf hij ook hier weer een korte toelichting over waarom deze bisschop juist hier begraven ligt en niet in Hoensbroek.

Hierna was het tijd voor koffie. Daarvoor gingen we naar het Ald Weishoês. Na genoten te hebben van een heerlijk kopje koffie, liepen we naar de St. Joriskerk.

Hier ging Albert, as een soort pastoor achter het altaar, uitvoerig in over de eeuwigdurende strijd tussen de katholieken en protestanten. Ook ging hij in over het ontstaan van de kerk, waarvan een gedeelte eerst onderdeel uitmaakte van Jorisgasthuis.

Rond 16.00 uur werd de bijeenkomst beëindig. Bart bedankte Albert uitvoerig voor zijn geweldige lezing en Paul Haanen overhandigde hem een lekkere fles wijn.

We kunnen ,als Vennelon-team, terugkijken op een geslaagde eerste lezing.

Nogmaals, Albert bedankt voor je geweldige lezing en deelnemers bedankt voor jullie aandacht, bezoek en jullie bijdrage.

 

Op naar de volgende lezing “Het Jodendom in Venlo”, deze zal plaatsvinden in het voorjaar 2019.

Het Vennelon team:

Bart Derkx, voorzitter

Sven luiken, secretaris

Paul Haanen, Lid

Henk de Boer, Lid ( namens de Venlo Academie)

 

Foto's: Jack Meurs en Sven Luiken


5 november 2018

 

Inschrijvingen lezing Vennelon 10 november gesloten

 

Beste lezer,

 

De inschrijvingen voor de Vennelon lezing van 10 november zijn gesloten, het maximale aantal cursisten is gehaald. Voor degene die zich hebben ingeschreven: veel plezier op 10 november!

 

Het Vennelon team

 

(Vennelon maakt deel uit van de Venlo Academie)

 

Bart Derkx, voorzitter

Sven Luiken, secretaris

Paul Haanen, lid

 

Henk de Boer, lid (namens de Venlo Academie)

 

Meld u snel aan voor deze mooie lezing van Vennelon!

 

Vennelon programma

 

Beste oud-cursisten Venlogie en waarde belangstellenden,

 

Zoals bij de diploma-uitreiking reeds aangekondigd gaat er binnenkort een vervolg komen op de trilogie Venlogie. We hadden reeds geinventariseerd en gezien dat er veel belangstelling bestaat voor aanvullende cursussen met onderwerpen, die op Venlo betrekking hebben. Er is naar aanleiding van de belangstelling een groepje gevormd en de leden van deze groep willen de door hen gerealiseerde lezingen jullie onder de naam Vennelon aanbieden.

Concreet gezegd: de eerste lezing/cursus wordt gehouden op zaterdag 10 november 2018 tussen 14 en 16 uur. Onder de titel “St.Martinus, de kerk en Sintermerte, het volksfeest” zal Albert Lamberts ons rondleiden, tonen en uitleggen wat deze kerk al zo veel eeuwen voor Venlo betekent en hoe het verhaal van Martinus hier tot volksfeest werd.

Wij zijn er van overtuigd dat de lezing een waardevolle aanvulling geeft op alle onderwerpen, die in Venlogie I,II en III aan bod kwamen.

Graag horen wij of jullie er weer bij zijn!

Als vooraankondiging melden wij al het onderwerp van de tweede lezing. Deze zal “het Jodendom en Venlo” als onderwerp hebben.

Ook een derde lezing kunnen wij al in vooraankondiging bij jullie melden: “Venlo als logistiek centrum, een eeuwenlange ontwikkeling” staat op ons program.

 

U kunt een mail sturen met uw gegevens naar het volgende mail-adres: va.vennelon@gmail.com.

LET OP: Aanmelden kan alleen via dit email adres.

 

Het bedrag verzoeken wij u vriendelijk over te maken op bankrekeningnummer: NL54RABO01351.37.543 t.n.v. Stichting Venlogie o.v.v Vennelon 10-11-2018.

 

Graag ontvangen wij uw bijdrage en aanmelding uiterlijk 04-11-2018

Wij vragen een bijdrage van € 5,- per oud-cursist en voor overige belangstellenden € 7,50 per persoon; dit is inclusief koffie.

 

Tot slot: wij staan uiteraard open voor suggesties van jullie kant. Heb je een onderwerp waar je altijd al wat meer van had geweten: nu wordt de kans geboden!  

 

 

 

Het Vennelon team

(Vennelon maakt deel uit van de Venlo Academie)

 

Bart Derkx, voorzitter

Sven Luiken, secretaris

Paul Haanen, lid

Henk de Boer, lid (namens de Venlo Academie)

 

19 juni 2018

 

De stichting Venlogie is een van de partners in het euregionale project

 

‘Buren ontmoeten elkaar / Nachbarn begegnen sich’

 

Venlonaren en inwoners van Straelen gaan elkaar meer ontmoeten. Ontmoetingen die verder gaan dan boodschappen doen of een terrasje pikken. Daartoe worden aan beide zijden van de landsgrens zes activiteiten georganiseerd. Achterliggende gedachte is dat Venlonaren en Straelenaren elkaar beter leren kennen, wat tot (meer) begrip en samenwerking zal leiden. Een goede buur is immers beter dan een verre vriend!

 

Het Venlo-Straelenproject is een initiatief van de Venlose historicus Ragdy van der Hoek en de Straelense archivaris Claudia Kurfürst. Zij worden daarbij o.m. ondersteund door de stichting Venlogie en de Freundeskreis van het Straelense Stadtarchiv.

 

 

Een greep uit het programma:

 

Via een speciale fotowedstrijd worden Venlonaren en Straelenaren opgeroepen deze zomer in de buurgemeente een foto te maken van iets wat hen opvalt. Ragdy van der Hoek: “We zijn onze eigen omgeving gewend en daarom vallen ons zaken vaak niet meer op. Bezoekers kijken met andere ogen. Hen vallen zaken op die wij gewoon vinden. Dat willen we graag via foto’s in kaart brengen.”

 

Op 1 september 2018, Monumentendag in Venlo, kunnen de inwoners van Straelen deelnemen aan een speciale Duitstalige monumentenrondleiding door de Venlose binnenstad, met een ontvangst op het stadhuis. Op 15 september zijn Venlonaren dan aan de beurt in Straelen, waar een soortgelijk programma plaatsvindt.

 

In april 2019 is in het Venlose gemeentearchief en in het raadhuis van Straelen een tweetalige tentoonstelling te zien over de ontwikkeling van Venlo en Straelen, met als rode draad momenten waarop de bewoners met elkaar in contact kwamen. De tentoonstelling wordt begeleid met een eveneens tweetalig Venloos Katern.

 

Ook zijn er in april lezingen over het thema ‘Buren ontmoeten elkaar’ en er is die maand een speciale bijeenkomst in het Venlose gemeentearchief waar scholieren van het Valuascollege in gesprek gaan met leerlingen van het Stadtgymnasium van Straelen over de rol die de landsgrens speelt in hun dagelijks leven.

 

Het Venlo-Straelenproject wordt begin mei in Venlo afgesloten met de vertoning van een ‘stomme’ film, waarbij de Straelense organist Otto Maria Krämer op het orgel zal improviseren. Dankzij bijdragen van o.m. het lokale bedrijfsleven, de provinciale en lokale overheden en het Interreg programma van de Euregio RMN, zijn de activiteiten vrij toegankelijk.


 

Doe mee aan de fotowedstrijd

‘Venlo en Straelen door de ogen van de buren’

 

We zijn onze eigen omgeving gewend en daarom vallen ons zaken vaak niet meer op. Bezoekers daarentegen kijken met andere ogen. Hen vallen zaken op die wij gewoon vinden. Dat laatste is de insteek van de fotowedstrijd ‘Door de ogen van de buren’.

 

Bewoners van Venlo kunnen in Straelen foto’s maken van zaken die hen bij de buren opvallen. Dingen die anders zijn, dan in de eigen woonplaats. Als voorbeeld kan dienen het assortiment van een Straelense bakker. Brood en de broodjes zien er hier anders uit dan Venlonaren gewend zijn.

 

Maak een mooie foto van iets wat opvalt en stuur die digitaal naar het gemeentearchief van Venlo. De zes meest opmerkelijke foto’s worden in april 2019 tentoongesteld als onderdeel van een vrij toegankelijke tweetalige expositie over de ontwikkeling van Venlo en Straelen in het gemeentearchief Venlo en in het raadhuis van Straelen. Hier zijn ook opnames te zien van zaken die inwoners van Straelen in Venlo zijn opgevallen.

 

De opnames dienen wegens de drukkwaliteit in de maximaal beschikbare grootte te worden opgenomen. Bij afbeeldingen die met een compact- of spiegelreflexcamera worden gemaakt, dient de hoogste kwaliteit te worden ingesteld. Dat geldt ook voor smartphone-opnames.

 

Foto’s kunnen t/m. 25 augustus worden gemaild naar het gemeentearchief Venlo. Het e-mailadres van het archief is: archief@venlo.nl

(Een deskundige jury zal uit de inzendingen de zes meest bijzondere foto’s kiezen. De winnaars worden op 1 september 2018 bekend gemaakt.)

7-6-2018   -   UPDATE !

Venlo en de buren op de Venlodag

 

Door overmacht kunnen de lezingen door archeoloog Jacob Schotten tijdens de Venlodag op 23 juni in de Bantuin in Venlo geen doorgang vinden. ZIjn plaats wordt ingenomen door Ragdy van der Hoek.

 

De door Venlo Academie georganiseerde Venlodag begint om 10.00 uur - inloop vanaf 9.30 uur - met een voordracht van burgemeester Antoin Scholten over de Hanze, het vroegere machtige handelsverbond in Europa, waar ook Venlo deel van uitmaakte. Aansluitend zal in een van de vier zalen Ragdy van der Hoek tweemaal een presentatie verzorgen met als titel: Over de grens, Venlo en de buren. Verspreid over de andere zalen zullen gedurende de dag de andere voordrachten plaatsvinden over de vesting Venlo, de Tweede Wereldoorlog, Fossa Eugeniana, Venlose volksbuurten, enz.

De Venlodag is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via j.manders@venlo.nl

VENLODAG in de Bantuin, 23 juni

 

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo is de eerste spreker op de Venlodag van de Venlo Academie, zaterdag 23 juni in de Bantuin in Venlo. Scholten spreekt over de Hanze, het machtige handelsverbond in de late Middeleeuwen, waar ook Venlo deel
van uit maakte.


De Venlodag is een initiatief van de Venlo Academie en is een van de bescheiden
herdenkingen van Venlo 675 jaar stad, die de Venlo Academie dit jaar organiseert. In de herdenkingsactiviteiten door de Venlo
Academie voert het cultuurhistorische karakter de boventoon.

De grote publiekstrekker zal de open Venlodag zijn op zaterdag 23 juni in de Bantuin. Die dag kunnen mensen vanaf 10.00 uur gratis een aantal korte voordrachten over diverse aspecten van de cultuurhistorie van Venlo bijwonen.

 

Van de elf presentaties op zaterdag 23 juni zijn er logischerwijs diverse gerelateerd
aan het gegeven Venlo vestingstad. Ragdy van der Hoek belicht de bijzondere relatie tussen Venlo en onze oosterburen, Jos Feller over Venlo 600 jaar geleden en Frans Hermans over het einde van de vestingwerken en over de uitleg van de stad na de sloop van de stadsmuren.
Op het programma staan voorts twee voordrachten, die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben: 

Sef Derkx vertelt over Venlo in WOII en Marcel Hogenhuis heeft een presentatie met Fliegerhorst Venlo als thema. Over de Bantuin vertelt Jan Kessels en Paul Seelen laat zijn licht schijnen over Venlose volkswijken. Verder zijn er presentaties over de Fossa Eugeniana door Henri Smeets en over monumenten in Venlo door John Decker.

 

Intekenen

 

Bijna alle lezingen gedurende de Venlodag vinden twee keer plaats en kunnen telkens door circa 25 personen worden bijgewoond. Ontvangst en inloop zijn vanaf 9.30 uur en de voordrachten van elk ongeveer een half uur beginnen om 10.00 uur met een voordracht door burgemeester Scholten. Deze lezing is voor alle bezoekers bestemd.

 

Geïnteresseerden kunnen voor de overige presentaties per voordracht intekenen. Niet aangemelde bezoekers kunnen lezingen bijwonen als deze niet zijn volgeboekt. De toegang geschiedt op basis van volgorde van aanmelding.

 

 Aanmelden voor de Venlodag kan vanaf donderdag 24 mei via j.manders@venlo.nl

Meld per mail simpelweg de letters (elke presentatie heeft een eigen lescode,

bijv. D) van de voordracht(en) die u wilt bijwonen, zie onderstaand schema:06.12.17

 

AFSLUITING  zaterdag 9 december 2017

 

1. V-I, Vastelaovend 

           Bijeenkomst begint in Jocus-Museum (10.00-ca. 11.00u, Dominicanenplein/Nieuwstraat).

           Daarna in parterre Stadhuis i.v.m. uitreiking certificaten (ca. 11.15-12.00u)

2. V-II, Stadsplattegronden

           Bijeenkomst in "wethouderskamer" van het Stadhuis    

           Vanaf ca. 11.15 in parterre (uitreiking certificaten)

3. V-III, Afsluiting/quiz

            Bijeenkomst in raadszaal van het Stadhuis

            Vanaf ca. 11.15 in parterre (uitreiking diploma Venloog)

 

12.11.17

 

WIJZIGING LOKATIE

V-III, Oud Venlo's Strafrecht, Hulster Heinke

 

De bijeenkomst van 25 november 2017 is verplaatst naar het bekende Café de Klep, Keizerstraat 13, Venlo.

05.11.17

 

WIJZIGING  DATUM

V-I, Venlo in WO-II  

 

De bijeenkomst van 11 november wordt (i.v.m. "inschieten Vastelaovend")  verschoven naar zaterdag 2 december Zelfde locatie: Oude Verkeerstoren op De Hei.

 

02.11.17

 

V-III, Onderste Schans, Helden

 

Hierbij een link naar de facebookpagina van Peel en Maas-net over ons bezoek aan de Heldense vluchtschans (met twee foto's): https://www.facebook.com/peelenmaasnet/photos/a.613278005486698.1073741828.472292676251899/916977675116728/?type=3&theater

 

24.10.17

 

V-III, Onderste Schans Helden,  28 oktober

 

Gezien de te verwachten weersomstandigheden is het aan te raden voor stevig schoeisel en misschien ook regenkleding te zorgen. We gaan namelijk na de inleiding in Het Kerkeböske het veld in om de vluchtschans nader te onderzoeken. 

 

 

24.10.17

 

V-II, Limburgs Landschap

 

Het juiste adres van de lokatie op 28 oktober:  Rijksstraatweg 14943 AA Lomm

Dit boerderijcomplex/kantoor van het Limburgs Landschap ligt aan de grote weg Venlo-Arcen recht tegenover de weg die naar het veer richting Lottum leidt.

30.09.17

 

V-III, Middeleeuws Venlo

 

Hieronder, zoals afgesproken, de download van de "Vesting Venlo", een zeer gedetaileerde kaart die de situatie in 1842 weergeeft. Een uitgebreide uitleg bij de nummers op de kaart vind je achter in de Historische Atlas Venlo van Frans Hermans.

Download
Vesting Venlo 1842.pdf
Adobe Acrobat document 3.2 MB

Donderdag 28 september j.l. maakten nieuwe ambtenaren van de gemeente Venlo een informatieve boottocht naar Steyl en Arcen op de Maashopper.

 

Venlogie-docent drs Martin Bergevoet gaf onderweg deskundige uitleg over het ontstaan van de kloosters, de rol van de Maas en de historische ontwikkeling van de gemeente Venlo.

26.09.17

 

V-III: Geschiedenis Gelre op Omroep Gelre

 

Hierbij de directe link naar de eerste aflevering "De Draak van Gelre" waar Gerd Halmanns tijdens de excursie naar verwees. Het gedeelte opgenomen in Geldern met  Halmanns speelt vanaf ongeveer 12 minuten. Ook Museum Kevelaer komt voor.

http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/229634357/Ridders-van-Gelre/aflevering/27727/De-draak-van-Gelre

26.09.17

 

Foto's bijeenkomsten V-II: Brouwerijen en Bantuin/'t Ven

 

Via onderstaande links kom je terecht op de website waar onze deelnemer Jack Meurs een aantal sfeerfoto's van de bijeenkomsten heeft geplaatst:

https://photos.app.goo.gl/ocYRrYBkFmwIGrco1

https://photos.app.goo.gl/W28faUQqHJL5QBm43

23.09.17

 

Oudste skelet van Nederland

 

Hierbij een link naar een interessant artikel over Trijntje, het oudste skelet van Nederland:

https://nos.nl/artikel/2193672-trijntje-het-oudste-skelet-van-nederland-voor-het-eerst-te-zien.html

23 september 2017

 

Wijziging lokatie V-III, Middeleeuws Venlo II, 21 oktober 2017

 

Voor de tweede bijeenkomst over Middeleeuws Venlo (21.09.17) komen we samen in Hotel American (Keulsepoort; zie download op programmapagina)

09 september 2017

 

Deelnemers V-I, Venlo leren Kennen

 

Zoals toegezegd zijn hieronder enkele plaatjes van de presentatie te downloaden. 

Download
Plaatjes V-I, Venlo leren Kennen.docx
Microsoft Word document 4.2 MB

06 september 2017

 

Deelnemers V-III, Verdiepingscursus, Grafcultuur

 

Ten behoeve van de voorbereiding van de bijeenkomst over de Grafcultuur ( 16.09.17) is hieronder de "begeleidingsbrief" van Martin Bergevoet te downloaden.

Download
Grafcultuur VA III - Begeleidingsbrief (
Adobe Acrobat document 76.7 KB