VENLOGIE III

Na Venlogie I en II wilt u zich mogelijk verder verdiepen in bepaalde onderwerpen. Die wens gaat in vervulling met het 10-delige programma Venlogie III: minder thema's, extra diepgang en kleine opdrachten om zelf te leren ontdekken.

De kosten voor deze verdiepingscursus bedragen voor onze trouwe Venlogie cursisten slechts 110 euro (opnieuw inclusief syllabus en Venlogie-diploma).

 

Hieronder vindt u een omschrijving van de verschillende onderwerpen. Aan het eind van deze pagina kunt u het programma najaar 2018 (exacte data, lokatie enz.) downloaden.

Voor actuele wijzigingen zie de pagina Nieuws!

1. Grafcultuur/algemene begraafplaats Venlo

 

In de loop der eeuwen ontstonden boeiende verschillen in de aard en wijze van onze grafcultuur. Martin Bergevoet illustreert deze veranderende symboliek tijdens een rondgang over de Algemene Begraafplaats in Venlo.

2. Rondleiding bij de Onderse Schans

 

Samen met Henk Thiessen bezoeken we de "Onderse Schans" in Helden. Een dergelijke schans bood de plattelands-

bevolking in 16e en 18e eeuw een schuilplaats tegen rondtrekkende benden soldaten en vagebonden.

3. Akkermansgilde

 

Schutterijen en gilden speelden een grote rol in de stadsgeschiedenis. Bert Kok vertelt hierover aan de hand van oude en moderne attributen. Bij mooi weer wordt buiten met de zware buks geschoten.

4. Middeleeuws Venlo - 1

 

Onder leiding van Jacob Schotten proberen we met behulp van archeologische vondsten en oude kaarten een beeld te krijgen hoe Venlo er in de 'donkere' Middeleeuwen uitzag.

5. Middeleeuws Venlo - 2

 

De zoektocht uit de eerste bijeenkomst wordt voortgezet. Ook andere aspecten komen aan de orde zoals samenstelling bevolking en wijze van stadsbestuur. Afgesloten wordt met een rondwandeling langs enkele middeleeuwse locaties.

(deze les is nog onder voorbehoud)

6. Overkwartier Gelre

 

Venlo (m.u.v. Tegelen en Steyl) maakte eeuwenlang deel uit van het Hertogdom Gelre. Onze regio is historisch en staatkundig zeer complex. Deze les in Leuth o.l.v. Wolfgang Ludger geeft houvast.

7. Tweede Wereldoorlog

 

In deze bijeenkomst zoomt Marcel Hogenhuis in op de cruciale rol van de Venlose Maasbruggen en onderzoeken we een oorlogsmythe. Verder kijken we naar de aanleg en ondergang van Fliegerhorst Venlo.

8. Oud strafrecht & Hulster Heinke

 

Met de vervolging en executie van bendeleider 'Hulster Heinke' (1753/54) gaat u met Jos Feller het wrede strafrecht uit vroeger eeuwen nader verkennen. Deze boeiende les is geen martelgang!

9. Steyl en Tegelen

 

Steyl en Tegelen kennen als onderdeel van het Hertogdom Gulik een andere historie dan Venlo. Samen met Winfried Timmers wordt onderzocht welke gevolgen dit heeft gehad voor de taal en economie.

10. Afsluiting en quiz

 

Aan het eind van de driedelige leergang Venlogie sluit Jos Feller deze op ludieke wijze af met een quiz, waarbij iedereen wordt uitgedaagd om de opgedane kennis en inzicht in te zetten.

Uw inzet tijdens de drie cursusreeksen Venlogie wordt bekroond met het diploma Venloog !

Download hieronder het programmaschema V-III, najaar 2018

Download
Progr.Venlogie III -najaar 2018.xls
Microsoft Excel werkblad 53.0 KB