VENLOGIE II

Venlogie II is het logische vervolg op Venlogie I, want ook onderstaande thema's rekenen wij tot de cultuurhistorische basiskennis. De 10 lessen van Venlogie II vinden eveneens plaats op zaterdagen tussen 10.00-12.00 uur op uiteenlopende leslocaties. 

 

Als oud-cursist van Venlogie I profiteert u van een lagere cursusprijs: 135 euro (inclusief rijk geïllustreerde syllabus en een getuigschrift).

 

Hieronder vindt u een algemene omschrijving van de verschillende onderwerpen.

 

Aan het eind van deze pagina kunt u het programma najaar 2018 (exacte data, lokatie enz.) downloaden.

 

1. Romeinse wegen

 

Henri Walboomers beschrijft aan de hand van archeologische vondsten en opgravingen de loop en het belang van deze oude Romeinse wegen. We bezoeken een kenmerkende lokatie.

2. De Bantuin met rondleiding

 

Jan Kessels houdt een korte presentatie over dit bijzondere gebied buiten de stadsmuren met zijn eigen historie en karakter. Daarna volgt een wandeling door de omgeving.

3. Taal en dialecten

 

Frens Bakker geeft een beeld van de opvallende klankverschillen in onze gemeente en regio. Hoe zijn die ontstaan en hoe ontwikkelen de verschillende dialecten zich in onze moderne tijd?

 

 

4. Fossa Eugeniana

 

Een boeiende lezing van Henri Smeets over de geschiedenis van een nooit voltooid kanaal uit de 17e eeuw. Daarna volgt een rondleiding door het Fossa-gebied met veel verrassingen.

5. Steyl

 

De ontwikkeling van een kleine dorps- gemeenschap aan de Maas vormt de kern van het verhaal van Winfried Timmers. De les wordt afgesloten met een rondgang door het kloosterdorp.

6. Brouwerijen

 

Onze regio kende vroeger een groot aantal brouwerijen. Sef Derkx vertelt over hun geschiedenis: ontstaan, bloei en verdwijnen. Louis Klaassens licht een tipje op over het smakelijke brouwproces.

7. Het Limburgse landschap

 

Edmond Staal vertelt over ontstaan en ontwikkeling van het zeer gevarieerde landschap: van het lage Maasdal tot hoger gelegen stuifduinen en heide. Dit was van invloed op bewoning en gebruik.

8. Boekend

 

In verhaal en presentatie schetst Chrit Klerken een beeld van deze kleine gemeenschap en haar geschiedenis. Aansluitend leidt hij ons rond langs kenmerkende plaatsen en boerderijen.

9. De Eerste Wereldoorlog in onze regio

 

In 1914 begon "De Grote Oorlog". Wat waren de oorzaken en vooral de gevolgen voor Venlo, Tegelen en omgeving? Willem Kurstjens vertelt het verhaal van de grensregio in oorlogstijd.

10. Stadsplattegronden

 

Met behulp van diverse stadsplattegronden uit het Gemeente-Archief bouwt u met Frans Hermans een goed beeld op van hoe Venlo uitgroeide van een middeleeuws dorp tot een moderne stad in de Euregio.

Download hieronder het programma/schema van V-II, najaar 2017

Download
Progr.Venlogie II -najaar 2018.xls
Microsoft Excel werkblad 52.5 KB