Ambtenaren Venlogie

Voor de (nieuwe) ambtenaren van de gemeente Venlo is een aangepaste versie Venlogie samengesteld.

 

Dit lesprogramma vergroot de algemene cultuurhistorische kennis en plaatst bepaalde beleidsterreinen in een historisch perspectief. Veel nieuwe ontwikkelingen vinden hun oorsprong immers in ons verleden.