Archief berichten

08-09-2021

 

De kop is er af! Afgelopen weekend was de 1e van 4 excursies die inleiders van de Venlo Academie in september geven. De 10 deelnemers waren enthousiast over het boeiende verhaal van Albert Lamberts over de St. Martinusbasiliek. Een van hen zei: “Ik ben in Venlo geboren en getogen , maar heb nu dingen gehoord die nieuw waren”.

U kunt nog inschrijven voor de excursies op zaterdag 11, 18 en 25 september om 14:00. Op 11 september fietst u met Jan Kessels door het Ven. Op 18 september vertelt Martin Bergevoet over de bijzondere monumenten en grafstenen op de Algemene Begraafplaats. Op 25 september loopt Ans Backhuijs-Ammerlaan met u door de binnenstad.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar venloacademie@gmail.com of via het contactformulier op www.venloacademie.nl

 


18-02-2021

Persbericht Venlo Academie

Vanwege alle maatregelen rondom de Covid-19 pandemie is het op dit moment onduidelijk of er in 2021 cursussen Venlogie gegeven kunnen worden. Om niet helemaal van de radar te verdwijnen heeft het bestuur van de Venlo Academie het voornemen om in augustus-september-oktober 4 rondleidingen te organiseren.

Inhoud:

- Algemene Begraafplaats Venlo door: Martin Bergevoet

- St. Martinusbasiliek door: Albert Lamberts

Fietstocht door ’t Vendoor: Jan Kessels

- Stadswandeling door: Ans Backhuijs-Ammerlaan


De groepsgrootte is maximaal 10 personen. Mochten er meer aanmeldingen komen, dan wordt een 2e (of 3e of 4e….) groep gevormd. Deelnemers betalen € 5,- per persoon. De duur van de rondleiding is 1,5 tot 2 uur.

Een vaccinatiebewijs is verplicht. De dan geldende Covid-19 maatregelen moeten worden opgevolgd.

 

Als er voldoende interesse is in een rondleiding worden er data geprikt en wordt definitieve inschrijving geopend. Geïnteresseerden kunnen zich melden via het contactformulier op de website www.venloacademie.nl of via de mail venloacademie@gmail.com

Zij zullen rechtsreeks via de mail geïnformeerd worden over data en tijdstippen.

 

 

29-05-2020

 

Mededeling

 

Met het oog op de door de overheid genomen maatregelen om de corona-crisis in te dammen heeft het bestuur van de Venlo Academie zeer tot zijn spijt moeten besluiten om het cursusprogramma voor het najaar 2020 in zijn geheel af te gelasten. Het is in het licht van de huidige stand van zaken onmogelijk tal van cursusonderdelen te laten plaatsvinden, reden waarom het gehele aanbod geannuleerd is moeten worden.

Al naar gelang de omstandigheden zal het bestuur van de Venlo Academie bezien welke mogelijkheden er wellicht komend najaar nog zullen zijn om een incidentele voordracht te organiseren.

Voor het seizoen 2021 – aanvang in september – worden zo spoedig mogelijk voorbereidingen getroffen. Nadere berichtgeving hierover op onze site.

 

Dank voor uw begrip en blijf gezond! 

 

09-03-2020

 

Op 12-10-2019 gaf Paul Haanen in grand-café “De Maagdenberg” een schitterende lezing over de Vrijmetselaren in Venlo. De zaal was goed gevuld. Nadat iedereen een kopje koffie of thee had gekregen, verwelkomde onze voorzitter Bart Derkx iedereen. Vervolgens introduceerde hij Paul en deze begon met zijn lezing. Hier volgt een korte samenvatting:

 

Mathieu Brialmont was een van de grondleggers van de vrijmetselaarsloge La Simplicité, de Eenvoud. Wie waren de vrijmetselaars en hoe raakten zij verzeild in Venlo? Paul Haanen heeft zijn boeiende verhaal in die twee zaken uiteen laten vallen.

 

Voor de pauze heeft hij uitgelegd wat de vrijmetselarij is en hoe zij functioneert. Dat is samen te vatten als “Ken U zelve”. Middels lichtsymboliek en bouwsymboliek streeft de vrijmetselarij ernaar goede mensen te helpen betere mensen te worden. Daarbij gaat het het om een van de adagio’s van de vrijmetselarij: Op U komt het aan.

 

Vervolgens was het pauze en nuttigden we een drankje.

 

Na de pauze ging het over de geschiedenis van de vrijmetselaren in Venlo. Er zijn vijf loges actief geweest: loge “La Concorde”, Loge “Nassau-Usingen”, loge “De Twee Getallen” en loge “La Simplicité” die van 1829 tot 1846 bestaan heeft die in 2011 heropgericht werd.

 

Paul heeft ingezoomd op de de Belgische periode (1830-1839), de tijd waarin de vrijmetselaren het actiefst waren en er vele smeuïge incidenten waren tussen met name Brialmont, bevelhebber van de Venlose vesting en Carel Schrijnen, deken van Venlo. Nadat Brialmont naar Antwerpen verhuisde leidde La Simplicité een kwijnend bestaan. De loge werd in 1846 opgeheven.

 

In 2011 werd loge La simplicité. Zij wilden de aloude vrijmetselaars-idealen, “Ken U zelve”, opnieuw uitdragen. Ditmaal in goede verstandhouding met de burgerautoriteiten. Aanvankelijk in buurthuis “De Maagdenberg” onder de rook van het gelijknamige Grand Café, het oude woonhuis van de vroegere Commandant Brialmont. Nu in het Trappistenklooster Ulingshei.

 

De vrijmetselarij nodigt nadrukkelijk geen mensen uit om lid te worden. Dat bepalen zij zelf: Op U komt het aan!

 

Paul beëindigde zijn lezing en Bart bedankte hem uitvoerig

 

Het was wederom een zeer boeiende lezing de we als Vennelon mochten organiseren. Op naar de volgende.

 

Het Vennelon team:

 

-      Bart Derkx, voorzitter

-       Sven Luiken, secretaris

-       Paul Haanen, lid

-      Henk de Boer, lid namnes de Venlo Academie

 

02-03-2020

Inschrijving lezing Vennelon gesloten!

De inschrijving voor de lezing van Vennelon op 14 maart is gesloten. We wensen alle geïnteresseerden die zich ingeschreven hebben veel plezier tijdens deze interessante lezing. 

 

Het Vennelon-team

10-02-2020

 

Aankondiging Lezing Vennelon

 

 

Met trots presenteren wij onze vierde lezing : Graf Zeppelin boven Venlo.

 

“Het is 11 november 1930. De bomen zijn al kaal en dagen beginnen kort te worden. Om half zes ’s morgens, het was nog donker, spoedden zich duizenden mensen te voet en met de fiets langs de Herungerweg en Stalbergweg naar het Vliegveld “Grote Heide” aan de oostkant van Venlo. Ze wilden niets van het aanstaande schouwspel missen. En dat was het bezoek van een Duitse luchtschip: De Graf Zeppelin. Toentertijd een symbool van technische innovatie en vooruitgang in het algemeen. Voor de mensen binnen en buiten de stad was het luchtschip een sensatie van de eerste orde.

De Graf Zeppelin heeft op zijn vaarten in totaal bijna 50.000 mensen en bijna 70.000 kg vracht en post vervoerd. Gigantische aantallen voor die tijd. En op één van die vaarten werd Venlo bezocht.”

Henri Smeets neemt jullie mee naar die dag en vertelt o.a. wat er aan vooraf ging. Verder wordt onder meer ingegaan op de ontwikkeling van luchtschepen, hoe zag zo’n luchtreus er van binnen uit en waarvoor werden de zeppelins ingezet. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de rol van de Nedinsco bij het bezoek van de Graf Zeppelin en aan de bijzondere poststukken die dit bezoek heeft opgeleverd.

 

 

Deze lezing zal gehouden worden op 14 maart om 10.00 uur in hotel Wilhelmina aan de Kalderkerkerweg 1 te Venlo.

Voor deze lezing vragen wij een bijdrage van € 11.00 p.p. Dit is inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst en een pauze drankje.

Inschrijven voor deze lezing gaat heel eenvoudig. U schrijft een mailtje naar va.vennelon@gmail.com, daarin vermeld u met hoeveel personen u wilt komen en u krijgt vanzelf bericht van de secretaris met de betaalgegevens toegestuurd.

 

LET OP: CONTANTE BETALING NIET MOGELIJK EN UITERSTE INSCHRIJFDATUM IS ZONDAG 1 MAART 2020.

 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op 14 maart voor deze boeiende lezing.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Vennelon team:

 

- Bart Derkx, voorzitter

- Sven Luiken, secretaris

- Paul Haanen, lid

- Henk de Boer, lid (namens de Venlo Academie)

 

 

 

07-11-2019

 

Spaar voor de Venlo Academie tijdens de spaaractie bij JUMBO Benders Venlo & JUMBO Benders Blerick!

 

De Venlo Academie doet mee met de spaaractie bij Jumbo Benders. Deze actie start op 11 november en met ieder punt kun jij een bijdrage doen aan onze vereniging. Sparen kan tot 11 maart.

De Venlo Academie is een educatieve non-profit organisatie zonder winstoogmerk. Ze wordt geleid door vrijwilligers van de Stichting Venlogie.

07-10-2019

Venlogie III & de Middeleeuwen!

Afgelopen zaterdag was het onderwerp Venlo in de Middeleeuwen aan de beurt voor de cursisten van Venlogie III. Komende zaterdag is het tweede deel over dit onderwerp. Dan zal er een wandeling door de stad plaatsvinden!

 

📸 Jan Kessels

06-10-2019

Inschrijving lezing Vennelon gesloten!

De inschrijving voor de lezing van Paul Haanen op 12 oktober is gesloten. 

We wensen degene die zich hebben aangemeld veel plezier volgende week.

 

26-09-2019

Aankondiging nieuwe lezing Vennelon!

 

“Vrijmetselaren in Venlo”

Na een welverdiende vakantie is het weer tijd voor Vennelon.

Zaterdag 12 oktober 2019 geeft Paul Haanen, historicus en archeoloog, een lezing over “Vrijmetselaren in Venlo”. In de Belgische periode (1830-1839) werd Loge La Simplicité (de Eenvoud) opgericht, en heropgericht in 2011.

 

Wie waren de Vrijmetselaren? Wat doen zij? Maar vooral: Wat is historisch over hen te vertellen? In detail gaat Paul in op de Belgische periode van Venlo en de periode vlak daarvoor en vlak daarna. Op de vrijmetselarij gaat hij wat dieper in, vanwege de achtergrond die het boeiende onderwerp nodig heeft.

 

Deze lezing gaat plaatvinden in Grand café “de Maagdenberg”, op zaterdag 12 oktober 2019 om 14:00 uur.

Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 10.00 per persoon, incl. koffie en vlaai.

 

Aanmelden gaat heel eenvoudig:

U stuurt een mail met uw aanmelding naar het volgende email-adres: va.vennelon@gmail.com.

Hier krijgt u dan de betalingswijze toegestuurd.

 

 

LET OP : AANMELDEN KAN TOT 5 OKTOBER EN VOL=VOL.

 

Wij hopen jullie te mogen begroeten in “de Maagdenberg”.

25-09-2019

Verslag lezing “Het Jodendom in Venlo”

Hierbij het verslag van de lezing van Gerrit van der Vorst op 13 april jl.

Allereerst excuses dat dit verslag zo laat komt, maar door werkdrukte en privéomstandigheden is het mij niet gelukt om dit verslag eerder te schrijven, Sven Luiken

In een goedgevulde Wilhelmina hotel nam Bart Derkx, onze voorzitter, het woord. Hij heette iedereen welkom en introduceerde Gerrit aan de belangstellenden. En zo begon Gerrit aan de lezing.

Hij behandelde uitvoerig de periode tot de 19e eeuw, waarin de relatie tussen de joden en Venlo niet altijd goed was en waarin de joden zich tijdelijk mochten vestigen.

Vervolgens ging hij in op de totstandkoming van een Venlose joodse geloofsgemeenschap van na 1800, ook ging hij in over de verdere ontwikkeling hiervan tot 1930.

Hij vertelde d.m.v. van foto’s over de bouw van de synagoge.

Daarna was het tijd voor een korte pauze.

Na de pauze waren we in de jaren ’30 van de vorige eeuw beland. Hij begon over de Jodenvervolging in Duitsland. En dit had zeker gevolgen voor de situatie in Venlo.

Toen werd het 10 mei 1940 en Duitsland viel Venlo binnen. De gemeenteraad o.l.v. Burgemeester Berger, stuurde lijsten met Joodse inwoners van Venlo naar de bezetter. Uitvoerig werd stilgestaan bij de vervolging, collaboratie/ verraad van Joodse inwoners. Over de Jodenhulp. Hierbij werd aan o.a. Philip Cohen, welke een paraplu fabriek had en veel voor de joodse inwoners gedaan heeft in de Tweede Wereld oorlog. Hij is recentelijk geëerd met een plaquette bij de plaats waar de synagoge gestaan heeft.

Ook heeft Gerrit verteld over het onderduiken en deportaties van de Joden in Venlo.

Tenslotte ging hij in over de terugkeer van de Joden na de bevrijding. De jaren erna kwijnde de Joodse gemeenschap weg, zodat er in 1965 besloten werd om de synagoge af te breken. En in 1975 werd de Joodse gemeenschap Venlo opgeheven

Ook is hij ingegaan over de wijze waarop de herdenking van de joodse geschiedenis van Venlo tot op heden gestalte heeft gekregen d.m.v. een plaquette

Nadat hij klaar was heeft Bart hem uitvoerig bedankt. Het was wederom een schitterende lezing met veel foto’s. Op naar de volgende lezing.

23-09-2019

 

VENLOGIE II op pad!

Afgelopen zaterdag zijn de cursisten van Venlogie II op pad geweest. Met de fiets en onder leiding van Jan Kessels was het onderwerp voor deze week De Bantuin. Hieronder enkele foto's van deze geslaagde dag!

 

Foto's Jan Kessels

Nieuwe cursussen najaar 2019


Het programma is klaar, de docenten staan in de startblokken! Ook in 2019 laat de Venlo Academie in driecursussen Venlogie de rijke historie van Arcen, Belfeld, Blerick, Tegelen, Steyl, Velden en Venlo aan bod komen. Cursisten krijgen meer inzicht in het reilen en zeilen in groot-Venlo, toen en nu. Iedere cursus bestaat uit tien bijeenkomsten. 


De aanvang is in september 2019, de afronding in december 2019. De lezingen handelen over onder andere de geschiedenis van de stadskernen, monumenten, religie, cultuur, industrie, transport, bijzondere volksfiguren, enz.  De lezingen vinden plaats op wisselende locaties die een relatie hebben met het onderwerp. Als ‘Venlo als logistiek knooppunt’ het onderwerp is, vindt de lezing plaats bij Seacon. Zo krijgt de cursist én informatie over het logistieke knooppunt Venlo door de eeuwen heen én de kansom op locatie een kijkje te nemen.


U kunt pas deelnemen aan Venlogie-2 als u Venlogie-1 heeft afgerond, en deelnemen aan Venlogie3 als u Venlogie-2heeft afgerond. 

Nadere informatie en ook het inschrijfformulier kunt u vinden op www.venloacademie.nl

voor vragen kunt u terecht op venloacademie@gmail.com

 

📸 Ans Backhuijs- Ammerlaan

MET HET OOG OP VENLO! 

Bekijk hier de aflevering van ‘Met het oog op Venlo’ , waarin de Venlo Academie haar verhaal doet! Veel kijkplezier!

Start nieuwe cursussen najaar 2019!

 

De Venlo Academie start medio september 2019 weer een nieuwe cyclus van 3 cursussen Venlogie waarin de rijke historie van Arcen, Belfeld, Blerick, Tegelen, Steyl, Velden en Venlo aan bod komt en u de kans heeft om meer inzicht te krijgen in het reilen en zeilen in groot-Venlo, toen en nu.

 

Iedere cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten op zaterdagochtend, op wisselende locaties.

 

De afronding is in december 2019.

 

De lezingen handelen over o.a. de geschiedenis van de stadskernen, monumenten, religie, cultuur, industrie, transport, bijzondere volksfiguren enz. Deelname aan Venlogie 1 kost € 130,-, aan Venlogie 2 € 115,- ,en aan Venlogie 3 € 90,-. Dit is exclusief syllabus, die € 20,- kost. U kunt pas deelnemen aan Venlogie II als u Venlogie I heeft afgerond, en deelnemen aan Venlogie III als u Venlogie II heeft afgerond. Nadere informatie en ook het inschrijfformulier kunt u vinden op www.venloacademie.nl, Voor vragen kunt u terecht op venloacademie@gmail.com.

 

 

 

 

Inschrijving Vennelon lezing 13 april 2019 gesloten.

Wegen grote belangstelling is inschrijving voor de lezing op 13 april gesloten. Wij wensen alle deelnemers veel plezier!

Venlo Academie feliciteert het Prinselik dreejspan 2019 van Jocus!


Vanmiddag heeft Henk de Boer (voorzitter Venlo Academie) het Prinselik dreejspan van Jocus een waardebon uitgereikt om in september 2019 de cursus Venlogie 1 te kunnen volgen. De heren waren enthousiast: deze cursus staat al langer op de wensenlijst. De uitreiking vond plaats in het Jocusmuseum in Venlo en werd gevolgd door een rondleiding in het museum.


Nieuwsgieriger geworden naar de cursus? 


Kijk op de onze site www.venlo-academie.nl<http://www.venlo-academie.nl>

Voor waardebonnen kunt u terecht bij de VVV-Venlo.Tijd voor Vennelon

 

Nieuwe Vennelon lezing!

 

Na de schitterende lezing op 10-11-2019 over de St. Martinuskerk en Sintermerte, gegeven door Albert Lamberts is het wederom tijd voor een nieuwe lezing. Zoals al eerder aangekondigd zal deze lezing over het Jodendom in Venlo gaan.  De spreker is de heer Gerrit van der Vorst, auteur van enkele publicaties over het onderwerp. Hij zal de geschiedenis in vier episoden behandelen:

-          De periode tot de 19e eeuw, waarin de joden zich tijdelijk mochten vestigen.

-          De totstandkoming van een joodse geloofsgemeenschap van na 1800, en de ontwikkelingen daarin tot 1930, inclusief de bouw van een synagoge.

-          De jaren dertig van de vorige eeuw, waarin de Jodenvervolging in Duitsland gevolgen had voor de situatie in Venlo.

-          De oorlogsjaren 1940-1945, met vervolging, collaboratie/verraad, joden hulp, onderduiken en deportaties.

-          De terugkeer van de Venlose Joden na de bevrijding en het wegkwijnen van de joodse geloofsgemeenschap in Venlo. ( 1945-1980).

 

Ook zal hij ingaan over de wijze waarop de herdenking van de joodse geschiedenis van Venlo tot op heden gestalte heeft gekregen. Het belooft een spannende en boeiende lezing te worden, waarbij veel gebruikt gemaakt zal worden van foto’s en andere illustraties.

De presentatie zal worden gehouden op zaterdag 13 april inde Glenn Corneillezaal van Hotel Wilhelmina van 13.30 uur tot ongeveer 15.30 uur, met halverwege een pauze van een kwartier.

We vragen hiervoor een bijdrage van € 12.00 per persoon. Dit is inclusief een consumptie bij binnenkomst en een pauzedrankje. Wij verzoeken jullie daarom vriendelijk maar dringend om het bedrag NIET over te maken, maar pas nadat jullie je aangemeld hebben en bericht van onze secretaris hebben ontvangen met daarin de betaalinstructies. Aanmelden gaat heel eenvoudig door een mail te sturen naar va.vennelon@gmail.com. Uiterste aanmelddatum is 30 maart.

 

Over de presentator:
Gerrit van der Vorst ( Venlo, 1946) heeft regelmatig in de Buun gepubliceerd over oorlogsgebeurtenissen in Venlo. Daarnaast heeft hij de boeken “Een diepzwarte sluier, de grensplaats Venlo en de Jodenvervolging”(2014) en “Het kapitaal van Sal Walvis”(2016) geschreven.

Tegenwoordig “blogt” hij over Venlose onderwerpen zoals oorlog en voetbal-zie bijvoorbeeld:

 https://floddergatsblog.wordpress.com/2018/07/21/het-gezin-stiefel-kahn en schrijft hij voor VVV.

 

Wij hopen jullie te mogen begroeten op 13 april in Hotel Wilhelmina om 13.30 uur.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Vennelon-team:
Bart Derkx, voorzitter
Sven Luiken, secretaris
Paul Haanen, lid
Henk de Boer, lid namens de Venlo Academie

 

 

Kerstwens

 

Beste mensen,

 

Namens het bestuur van de Venlo Academie wensen wij u en de uwen gezellige en warme kerstdagen, en veel geluk, gezondheid en genieten in 2019!

 

 

Cadeaubon Venlo Academie

 

De gemeente Venlo heeft een rijke historie.  Een historie die alle stadsdelen verbindt.  Natuurlijk zijn er ook vele bijzondere gebeurtenissen die voor ieder stadsdeel uniek zijn. Dat geldt voor Arcen, Belfeld, Blerick, Steyl, Tegelen, Velden en Venlo. Gezamenlijk vormt dit de complete geschiedenis van Groot-Venlo. Wie meer wil weten over de historie van zijn eigen omgeving/stadsdeel, die kan via de cursusreeks van Venlogie alles te weten te komen over het heden en verleden van Groot-Venlo. De Venlo-academie laat in 3 cursusjaren de geschiedenis van alle stadsdelen aan bod komen. U verkrijgt kennis, of verbreedt danwel verdiept deze. Elke cursus bestrijkt 10 thema’s.

 

Wilt u iemand een leuk cadeau geven ter gelegenheid van een verjaardag, jubileum, pensionering, een andere mijlpaal of voor onder de kerstboom? Vanaf vandaag kunt u een waardebon kopen. De waardebon kan gebruikt worden om (een deel) van de cursus mee te betalen. Met andere woorden: u koopt de waardebon voor een bedrag dat u wilt uitgeven. De ontvanger legt dit bedrag bij het bedrag dat de cursus kost en past de rest zelf bij.

De waardebon is te koop bij Boekhandel Koops/het VVV-kantoor, Klaasstraat 17 in Venlo.

Venlogie III 08-12-2018

 

Afgelopen weekend was Venlogie III op bezoek bij het Limburgs Schutterij Museum. Een van de cursisten heeft deze kleurrijke foto's genomen op deze mooie en interessante ochtend. Komende zaterdag staan de laatste lezingen op het programma en ook de feestelijke uitreiking!

 

Fotocredits: Jack Meurs

 

VENNELON

Op 10-11-2018 organiseerde het Vennelon-team hun eerste lezing met als thema: St. Martinus, de kerk en Sintermerte, het volksfeest. Altijd spannend zo’n eerste lezing. Zal alles goed gaan, is de opkomst goed?

Nou, de opkomst was overweldigend!!! We waren met een kleine 50 personen aanwezig.

Nadat Henk de Boer, namens de Venlo Academie, iedereen welkom had geheten, gaf hij het woord aan onze voorzitter, Bart Derkx. Hij introduceerde de overige leden en gaf een kleine uitleg over Vennelon en waar we voor staan. Vervolgens gaf hij het woord aan de spreker van die middag: Albert Lamberts.

 

Albert leidde ons rond de kerk en sprak uitvoering over het ontstaan van de St. Martinuskerk, van zaalkerkje omstreeks het jaar 760 tot de kerk wat het nu is. Vervolgens nam hij ons mee naar de doopkapel, waar hij een uitvoering betoog hield over Sintermerte, over wie hij was en hoe hij uiteindelijk bisschop is geworden.

Daarna nam hij ons mee naar het recent opgebroken graf van de bisschop van Hoensbroek en gaf hij ook hier weer een korte toelichting over waarom deze bisschop juist hier begraven ligt en niet in Hoensbroek.

Hierna was het tijd voor koffie. Daarvoor gingen we naar het Ald Weishoês. Na genoten te hebben van een heerlijk kopje koffie, liepen we naar de St. Joriskerk.

Hier ging Albert, as een soort pastoor achter het altaar, uitvoerig in over de eeuwigdurende strijd tussen de katholieken en protestanten. Ook ging hij in over het ontstaan van de kerk, waarvan een gedeelte eerst onderdeel uitmaakte van Jorisgasthuis.

Rond 16.00 uur werd de bijeenkomst beëindig. Bart bedankte Albert uitvoerig voor zijn geweldige lezing en Paul Haanen overhandigde hem een lekkere fles wijn.

We kunnen ,als Vennelon-team, terugkijken op een geslaagde eerste lezing.

Nogmaals, Albert bedankt voor je geweldige lezing en deelnemers bedankt voor jullie aandacht, bezoek en jullie bijdrage.

 

Op naar de volgende lezing “Het Jodendom in Venlo”, deze zal plaatsvinden in het voorjaar 2019.

Het Vennelon team:

Bart Derkx, voorzitter

Sven luiken, secretaris

Paul Haanen, Lid

Henk de Boer, Lid ( namens de Venlo Academie)

 

Foto's: Jack Meurs en Sven Luiken


5 november 2018

 

Inschrijvingen lezing Vennelon 10 november gesloten

 

Beste lezer,

 

De inschrijvingen voor de Vennelon lezing van 10 november zijn gesloten, het maximale aantal cursisten is gehaald. Voor degene die zich hebben ingeschreven: veel plezier op 10 november!

 

Het Vennelon team

 

(Vennelon maakt deel uit van de Venlo Academie)

 

Bart Derkx, voorzitter

Sven Luiken, secretaris

Paul Haanen, lid

 

Henk de Boer, lid (namens de Venlo Academie)

 

Meld u snel aan voor deze mooie lezing van Vennelon!

 

Vennelon programma

 

Beste oud-cursisten Venlogie en waarde belangstellenden,

 

Zoals bij de diploma-uitreiking reeds aangekondigd gaat er binnenkort een vervolg komen op de trilogie Venlogie. We hadden reeds geinventariseerd en gezien dat er veel belangstelling bestaat voor aanvullende cursussen met onderwerpen, die op Venlo betrekking hebben. Er is naar aanleiding van de belangstelling een groepje gevormd en de leden van deze groep willen de door hen gerealiseerde lezingen jullie onder de naam Vennelon aanbieden.

Concreet gezegd: de eerste lezing/cursus wordt gehouden op zaterdag 10 november 2018 tussen 14 en 16 uur. Onder de titel “St.Martinus, de kerk en Sintermerte, het volksfeest” zal Albert Lamberts ons rondleiden, tonen en uitleggen wat deze kerk al zo veel eeuwen voor Venlo betekent en hoe het verhaal van Martinus hier tot volksfeest werd.

Wij zijn er van overtuigd dat de lezing een waardevolle aanvulling geeft op alle onderwerpen, die in Venlogie I,II en III aan bod kwamen.

Graag horen wij of jullie er weer bij zijn!

Als vooraankondiging melden wij al het onderwerp van de tweede lezing. Deze zal “het Jodendom en Venlo” als onderwerp hebben.

Ook een derde lezing kunnen wij al in vooraankondiging bij jullie melden: “Venlo als logistiek centrum, een eeuwenlange ontwikkeling” staat op ons program.

 

U kunt een mail sturen met uw gegevens naar het volgende mail-adres: va.vennelon@gmail.com.

LET OP: Aanmelden kan alleen via dit email adres.

 

Het bedrag verzoeken wij u vriendelijk over te maken op bankrekeningnummer: NL54RABO01351.37.543 t.n.v. Stichting Venlogie o.v.v Vennelon 10-11-2018.

 

Graag ontvangen wij uw bijdrage en aanmelding uiterlijk 04-11-2018

Wij vragen een bijdrage van € 5,- per oud-cursist en voor overige belangstellenden € 7,50 per persoon; dit is inclusief koffie.

 

Tot slot: wij staan uiteraard open voor suggesties van jullie kant. Heb je een onderwerp waar je altijd al wat meer van had geweten: nu wordt de kans geboden!  

 

 

 

Het Vennelon team

(Vennelon maakt deel uit van de Venlo Academie)

 

Bart Derkx, voorzitter

Sven Luiken, secretaris

Paul Haanen, lid

Henk de Boer, lid (namens de Venlo Academie)

 

19 juni 2018

 

De stichting Venlogie is een van de partners in het euregionale project

 

‘Buren ontmoeten elkaar / Nachbarn begegnen sich’

 

Venlonaren en inwoners van Straelen gaan elkaar meer ontmoeten. Ontmoetingen die verder gaan dan boodschappen doen of een terrasje pikken. Daartoe worden aan beide zijden van de landsgrens zes activiteiten georganiseerd. Achterliggende gedachte is dat Venlonaren en Straelenaren elkaar beter leren kennen, wat tot (meer) begrip en samenwerking zal leiden. Een goede buur is immers beter dan een verre vriend!

 

Het Venlo-Straelenproject is een initiatief van de Venlose historicus Ragdy van der Hoek en de Straelense archivaris Claudia Kurfürst. Zij worden daarbij o.m. ondersteund door de stichting Venlogie en de Freundeskreis van het Straelense Stadtarchiv.

 

 

Een greep uit het programma:

 

Via een speciale fotowedstrijd worden Venlonaren en Straelenaren opgeroepen deze zomer in de buurgemeente een foto te maken van iets wat hen opvalt. Ragdy van der Hoek: “We zijn onze eigen omgeving gewend en daarom vallen ons zaken vaak niet meer op. Bezoekers kijken met andere ogen. Hen vallen zaken op die wij gewoon vinden. Dat willen we graag via foto’s in kaart brengen.”

 

Op 1 september 2018, Monumentendag in Venlo, kunnen de inwoners van Straelen deelnemen aan een speciale Duitstalige monumentenrondleiding door de Venlose binnenstad, met een ontvangst op het stadhuis. Op 15 september zijn Venlonaren dan aan de beurt in Straelen, waar een soortgelijk programma plaatsvindt.

 

In april 2019 is in het Venlose gemeentearchief en in het raadhuis van Straelen een tweetalige tentoonstelling te zien over de ontwikkeling van Venlo en Straelen, met als rode draad momenten waarop de bewoners met elkaar in contact kwamen. De tentoonstelling wordt begeleid met een eveneens tweetalig Venloos Katern.

 

Ook zijn er in april lezingen over het thema ‘Buren ontmoeten elkaar’ en er is die maand een speciale bijeenkomst in het Venlose gemeentearchief waar scholieren van het Valuascollege in gesprek gaan met leerlingen van het Stadtgymnasium van Straelen over de rol die de landsgrens speelt in hun dagelijks leven.

 

Het Venlo-Straelenproject wordt begin mei in Venlo afgesloten met de vertoning van een ‘stomme’ film, waarbij de Straelense organist Otto Maria Krämer op het orgel zal improviseren. Dankzij bijdragen van o.m. het lokale bedrijfsleven, de provinciale en lokale overheden en het Interreg programma van de Euregio RMN, zijn de activiteiten vrij toegankelijk.


 

Doe mee aan de fotowedstrijd

‘Venlo en Straelen door de ogen van de buren’

 

We zijn onze eigen omgeving gewend en daarom vallen ons zaken vaak niet meer op. Bezoekers daarentegen kijken met andere ogen. Hen vallen zaken op die wij gewoon vinden. Dat laatste is de insteek van de fotowedstrijd ‘Door de ogen van de buren’.

 

Bewoners van Venlo kunnen in Straelen foto’s maken van zaken die hen bij de buren opvallen. Dingen die anders zijn, dan in de eigen woonplaats. Als voorbeeld kan dienen het assortiment van een Straelense bakker. Brood en de broodjes zien er hier anders uit dan Venlonaren gewend zijn.

 

Maak een mooie foto van iets wat opvalt en stuur die digitaal naar het gemeentearchief van Venlo. De zes meest opmerkelijke foto’s worden in april 2019 tentoongesteld als onderdeel van een vrij toegankelijke tweetalige expositie over de ontwikkeling van Venlo en Straelen in het gemeentearchief Venlo en in het raadhuis van Straelen. Hier zijn ook opnames te zien van zaken die inwoners van Straelen in Venlo zijn opgevallen.

 

De opnames dienen wegens de drukkwaliteit in de maximaal beschikbare grootte te worden opgenomen. Bij afbeeldingen die met een compact- of spiegelreflexcamera worden gemaakt, dient de hoogste kwaliteit te worden ingesteld. Dat geldt ook voor smartphone-opnames.

 

Foto’s kunnen t/m. 25 augustus worden gemaild naar het gemeentearchief Venlo. Het e-mailadres van het archief is: archief@venlo.nl

(Een deskundige jury zal uit de inzendingen de zes meest bijzondere foto’s kiezen. De winnaars worden op 1 september 2018 bekend gemaakt.)

7-6-2018   -   UPDATE !

Venlo en de buren op de Venlodag

 

Door overmacht kunnen de lezingen door archeoloog Jacob Schotten tijdens de Venlodag op 23 juni in de Bantuin in Venlo geen doorgang vinden. ZIjn plaats wordt ingenomen door Ragdy van der Hoek.

 

De door Venlo Academie georganiseerde Venlodag begint om 10.00 uur - inloop vanaf 9.30 uur - met een voordracht van burgemeester Antoin Scholten over de Hanze, het vroegere machtige handelsverbond in Europa, waar ook Venlo deel van uitmaakte. Aansluitend zal in een van de vier zalen Ragdy van der Hoek tweemaal een presentatie verzorgen met als titel: Over de grens, Venlo en de buren. Verspreid over de andere zalen zullen gedurende de dag de andere voordrachten plaatsvinden over de vesting Venlo, de Tweede Wereldoorlog, Fossa Eugeniana, Venlose volksbuurten, enz.

De Venlodag is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via j.manders@venlo.nl

VENLODAG in de Bantuin, 23 juni

 

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo is de eerste spreker op de Venlodag van de Venlo Academie, zaterdag 23 juni in de Bantuin in Venlo. Scholten spreekt over de Hanze, het machtige handelsverbond in de late Middeleeuwen, waar ook Venlo deel
van uit maakte.


De Venlodag is een initiatief van de Venlo Academie en is een van de bescheiden
herdenkingen van Venlo 675 jaar stad, die de Venlo Academie dit jaar organiseert. In de herdenkingsactiviteiten door de Venlo
Academie voert het cultuurhistorische karakter de boventoon.

De grote publiekstrekker zal de open Venlodag zijn op zaterdag 23 juni in de Bantuin. Die dag kunnen mensen vanaf 10.00 uur gratis een aantal korte voordrachten over diverse aspecten van de cultuurhistorie van Venlo bijwonen.

 

Van de elf presentaties op zaterdag 23 juni zijn er logischerwijs diverse gerelateerd
aan het gegeven Venlo vestingstad. Ragdy van der Hoek belicht de bijzondere relatie tussen Venlo en onze oosterburen, Jos Feller over Venlo 600 jaar geleden en Frans Hermans over het einde van de vestingwerken en over de uitleg van de stad na de sloop van de stadsmuren.
Op het programma staan voorts twee voordrachten, die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben: 

Sef Derkx vertelt over Venlo in WOII en Marcel Hogenhuis heeft een presentatie met Fliegerhorst Venlo als thema. Over de Bantuin vertelt Jan Kessels en Paul Seelen laat zijn licht schijnen over Venlose volkswijken. Verder zijn er presentaties over de Fossa Eugeniana door Henri Smeets en over monumenten in Venlo door John Decker.

 

Intekenen

 

Bijna alle lezingen gedurende de Venlodag vinden twee keer plaats en kunnen telkens door circa 25 personen worden bijgewoond. Ontvangst en inloop zijn vanaf 9.30 uur en de voordrachten van elk ongeveer een half uur beginnen om 10.00 uur met een voordracht door burgemeester Scholten. Deze lezing is voor alle bezoekers bestemd.

 

Geïnteresseerden kunnen voor de overige presentaties per voordracht intekenen. Niet aangemelde bezoekers kunnen lezingen bijwonen als deze niet zijn volgeboekt. De toegang geschiedt op basis van volgorde van aanmelding.

 

 Aanmelden voor de Venlodag kan vanaf donderdag 24 mei via j.manders@venlo.nl

Meld per mail simpelweg de letters (elke presentatie heeft een eigen lescode,

bijv. D) van de voordracht(en) die u wilt bijwonen, zie onderstaand schema:06.12.17

 

AFSLUITING  zaterdag 9 december 2017

 

1. V-I, Vastelaovend 

           Bijeenkomst begint in Jocus-Museum (10.00-ca. 11.00u, Dominicanenplein/Nieuwstraat).

           Daarna in parterre Stadhuis i.v.m. uitreiking certificaten (ca. 11.15-12.00u)

2. V-II, Stadsplattegronden

           Bijeenkomst in "wethouderskamer" van het Stadhuis    

           Vanaf ca. 11.15 in parterre (uitreiking certificaten)

3. V-III, Afsluiting/quiz

            Bijeenkomst in raadszaal van het Stadhuis

            Vanaf ca. 11.15 in parterre (uitreiking diploma Venloog)

 

12.11.17

 

WIJZIGING LOKATIE

V-III, Oud Venlo's Strafrecht, Hulster Heinke

 

De bijeenkomst van 25 november 2017 is verplaatst naar het bekende Café de Klep, Keizerstraat 13, Venlo.

05.11.17

 

WIJZIGING  DATUM

V-I, Venlo in WO-II  

 

De bijeenkomst van 11 november wordt (i.v.m. "inschieten Vastelaovend")  verschoven naar zaterdag 2 december Zelfde locatie: Oude Verkeerstoren op De Hei.

 

02.11.17

 

V-III, Onderste Schans, Helden

 

Hierbij een link naar de facebookpagina van Peel en Maas-net over ons bezoek aan de Heldense vluchtschans (met twee foto's): https://www.facebook.com/peelenmaasnet/photos/a.613278005486698.1073741828.472292676251899/916977675116728/?type=3&theater

 

24.10.17

 

V-III, Onderste Schans Helden,  28 oktober

 

Gezien de te verwachten weersomstandigheden is het aan te raden voor stevig schoeisel en misschien ook regenkleding te zorgen. We gaan namelijk na de inleiding in Het Kerkeböske het veld in om de vluchtschans nader te onderzoeken. 

 

 

24.10.17

 

V-II, Limburgs Landschap

 

Het juiste adres van de lokatie op 28 oktober:  Rijksstraatweg 14943 AA Lomm

Dit boerderijcomplex/kantoor van het Limburgs Landschap ligt aan de grote weg Venlo-Arcen recht tegenover de weg die naar het veer richting Lottum leidt.

30.09.17

 

V-III, Middeleeuws Venlo

 

Hieronder, zoals afgesproken, de download van de "Vesting Venlo", een zeer gedetaileerde kaart die de situatie in 1842 weergeeft. Een uitgebreide uitleg bij de nummers op de kaart vind je achter in de Historische Atlas Venlo van Frans Hermans.

Download
Vesting Venlo 1842.pdf
Adobe Acrobat document 3.2 MB

Donderdag 28 september j.l. maakten nieuwe ambtenaren van de gemeente Venlo een informatieve boottocht naar Steyl en Arcen op de Maashopper.

 

Venlogie-docent drs Martin Bergevoet gaf onderweg deskundige uitleg over het ontstaan van de kloosters, de rol van de Maas en de historische ontwikkeling van de gemeente Venlo.

26.09.17

 

V-III: Geschiedenis Gelre op Omroep Gelre

 

Hierbij de directe link naar de eerste aflevering "De Draak van Gelre" waar Gerd Halmanns tijdens de excursie naar verwees. Het gedeelte opgenomen in Geldern met  Halmanns speelt vanaf ongeveer 12 minuten. Ook Museum Kevelaer komt voor.

http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/229634357/Ridders-van-Gelre/aflevering/27727/De-draak-van-Gelre

26.09.17

 

Foto's bijeenkomsten V-II: Brouwerijen en Bantuin/'t Ven

 

Via onderstaande links kom je terecht op de website waar onze deelnemer Jack Meurs een aantal sfeerfoto's van de bijeenkomsten heeft geplaatst:

https://photos.app.goo.gl/ocYRrYBkFmwIGrco1

https://photos.app.goo.gl/W28faUQqHJL5QBm43

23.09.17

 

Oudste skelet van Nederland

 

Hierbij een link naar een interessant artikel over Trijntje, het oudste skelet van Nederland:

https://nos.nl/artikel/2193672-trijntje-het-oudste-skelet-van-nederland-voor-het-eerst-te-zien.html

23 september 2017

 

Wijziging lokatie V-III, Middeleeuws Venlo II, 21 oktober 2017

 

Voor de tweede bijeenkomst over Middeleeuws Venlo (21.09.17) komen we samen in Hotel American (Keulsepoort; zie download op programmapagina)

09 september 2017

 

Deelnemers V-I, Venlo leren Kennen

 

Zoals toegezegd zijn hieronder enkele plaatjes van de presentatie te downloaden. 

Download
Plaatjes V-I, Venlo leren Kennen.docx
Microsoft Word document 4.2 MB

06 september 2017

 

Deelnemers V-III, Verdiepingscursus, Grafcultuur

 

Ten behoeve van de voorbereiding van de bijeenkomst over de Grafcultuur ( 16.09.17) is hieronder de "begeleidingsbrief" van Martin Bergevoet te downloaden.

Download
Grafcultuur VA III - Begeleidingsbrief (
Adobe Acrobat document 76.7 KB