Nieuws


17-02-2022

Nieuwe opzet

 

In de afgelopen 2 jaar hebben we, net als zoveel andere verenigingen, als Venlo Academie weinig tot niets kunnen doen vanwege alle COVID-19-maatregelen. We hebben niet stilgezeten en komen nu met een nieuwe cursusopzet voor 2022.

 

Met ingang van het cursusjaar 2022 worden er 1excursiesaangeboden, vooralsnog op zaterdagen. De lezingen worden zoveel mogelijk in excursievorm aangeboden om de aantrekkelijkheid te verhogen en de kosten te beperken. De bijeenkomsten zijn exclusief consumpties.

 

Deelnemers schrijven per excursie in en betalen per excursie.Na 8 gevolgde bijeenkomsten volgt het certificaat Venlogie 1, na 16 gevolgde bijeenkomsten het certificaat Venlogie 2 en na 24 gevolgde excursies certificaat Venlogie 3.

Het aanbod wisselt per jaar zodat het mogelijk is 24 bijeenkomsten te volgen

 

Deelnemers die Venlogie 1 gevolgd hebben starten met ‘sparen’ vanaf excursie 9, de deelnemers die Venlogie 2 gevolgd hebben starten bij 17 (met andere woorden: de reeds gevolgde bijeenkomsten tellen mee). De excursies van september 2021 worden meegeteld.

 

Bij inschrijving voor en betaling van 4 excursies ontvangen deelnemers het boek “Venlo in Kaart” of “100 jaar Algemene Begraafplaats” (naar keuze, zo lang de voorraad strekt). Als deelnemers 16 bijeenkomsten hebben gevolgd, wordt de keuze uitgebreid met het boek “Vennelon” (zo lang de voorraad strekt).

 

Mocht u prijs stellen op een hand-out, dan kunt u dit aan de betreffende docent vragen. Het staat de docent vrij om uw verzoek al dan niet te honoreren.

 

De data, de onderwerpen en de kosten zijn op dit moment nog onbekend. Wel hopen wij 2 april a.s. met onze eerste lezing/excursie te kunnen beginnen. In een volgend bericht informeren wij u nader.

 

We hopen u allen weer te zien, in goede gezondheid.


03-11-2021

Met de Venlo Academie op pad door Venlo

 

“Ik ben geboren en getogen in Venlo, maar ik heb vandaag toch nog een hoop nieuwe dingen gehoord”.  “Ik heb genoten van de rondleiding door de kerk (bedoeld is de Martinusbasiliek). Hartstikke mooi. Eigenlijk me nooit gerealiseerd, dat wij in Venlo zoiets moois hadden.” Ziedaar, slechts twee van de vele reacties die het secretariaat van de Venlo Academie per mail mocht ontvangen van twee cursisten, die in september deelnamen aan een van de vier presentaties door docenten van de Venlo Academie.

 

 

Door covid-19 kon na anderhalf jaar volledige pauze slechts een beperkt aantal van vier presentaties plaatsvinden, waarover de ongeveer vijftig deelnemers zich zeer enthousiast toonden. Als de maatregelen het toelaten zal voor 2022 weer een gewoon programma worden aangeboden.Venlo Academie is een samenwerkingsverband tussen

de Stichting Venlogie en het Gemeentearchief Venlo.